VÁLTOZÁS!

Kedves Előfizetőink!

Értesítjük, hogy az INVITEL Távközlési Zrt. 2023 január 1. napjával kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.44. §-a szerint beolvadás útján egyesült a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, a továbbiakban: a „DIGI”), így az INVITEL kábeltelevízió, IPTV, illetve az internet- és telefonszolgáltatását a DIGI vette át. A szolgáltatás átvétele magában foglalja a szolgáltatás nyújtásához az előfizetők rendelkezésére bocsátott berendezések (beltéri egység, kódkártya, kábelmodem stb.) mellett a teljes szerződésállomány, így az előfizetői szerződésekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek átvételét is.

Ennek következtében a DIGI Kft. teljesít minden, az előfizetői szerződés alapján korábban az INVITEL Távközlési Zrt.-t terhelő kötelezettséget, és a DIGI Kft. fog minden, eddig az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető jogosultságot gyakorolni.