Figyelmeztetés

Kedves Látogató!

Rendszerünk úgy érzékeli, hogy az Ön számítógépén AdBlock, vagy hasonló hirdetésszűrő rendszer működik. Kérjük, hogy a maximális felhasználói élmény érdekében az Invitel felületein történő böngészés ideje alatt kapcsolja ki ezt az alkalmazást, vagy engedélyezze az oldalon megjelenő tartalmakat.

Biztosítás

Közlekedési baleseti rokkantság

<h2 class="pagetitle">Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás</h2> <ol> <li> <ol> <li><strong>Biztosítási esemény</strong><br /> A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező, még a Biztosított életében a Biztosítóhoz bejelentett – és a&nbsp;Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a Biztosított a balesetet követő 2 éven belül maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodást (megrokkanást) szenved.<br /> Jelen biztosítási feltétel szerint közlekedési baleset a Biztosított gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként elszenvedett szárazföldi, közúti balesete. Járműnek tekinthető jelen biztosítás szempontjából a KRESZ-ben ekként meghatározott közlekedési eszköz.&nbsp;<br /> Nem minősül közlekedési balesetnek a gyalogost vagy utast érő olyan baleset, amelynek bekövetkeztében semmilyen mozgó jármű nem hatott közre, illetve a kerékpárost ért olyan baleset, amelyben más jármű vagy gyalogos közlekedése nem hatott közre.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Biztosítási szolgáltatás</strong><br /> A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a baleset időpontjában aktuális Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási összegnek az egészségkárosodás fokával megegyező százalékát fizeti ki.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Végtagok, illetve szervek elvesztése esetén a maradandó egészségkárosodás mértéke a következő táblázat szerint kerül megállapításra:</strong> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" style="border:1px solid #cfcfcf; margin-bottom:13px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:650px"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Testrészek egészségkárosodása</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p><strong>Az egészségkárosodás mértéke</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mindkét szem látóképességének elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>100%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mindkét felkar, alkar vagy kéz elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>100%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik kar vagy kéz, és comb vagy lábszár együttes elvesztése<br /> (azaz felső végtag és alsó végtag együttes csonkolása)</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>100%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mindkét comb elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>100%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>90%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mindkét lábfej elvesztése (boka szintjében)</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>90%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik comb elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>80%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik felkar elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>80%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik lábszár elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>70%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik alkar elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>70%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>beszélőképesség teljes elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>70%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>70%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>jobb kéz elvesztése (csukló szintjében)</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>65%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>bal kéz elvesztése (csukló szintjében)</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>50%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik lábfej teljes elvesztése (boka szintjében)</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>40%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik szem látóképességének teljes elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>35%</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>egyik fül hallóképességének teljes elvesztése</p> </td> <td colspan="2" style="width:200px"> <p>25%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-size:12px">Ha a biztosított a Biztosítotti Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy balkezes, úgy a fenti táblázatban a jobb- és balkéz elvesztésére vonatkozó egészségkárosodási százalékok felcserélődnek.</span><br /> <span style="font-size:12px">Az itt fel nem sorolt esetekben a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás mértékét a Biztosító orvos-szakértője állapítja meg. E biztosítás szempontjából a baleseti eredetű egészségkárosodás mértékének megállapítása független más orvos-szakértői testület döntésétől.<br /> &nbsp;</span></li> <li>A közlekedési baleset előtt bármely okból már maradandóan károsodott, vagy nem ép testrészek, szervek a biztosításból ki vannak zárva.<br /> &nbsp;</li> <li>A Biztosító szolgáltatásait a 3. pontban szereplő táblázatban felsorolt esetekben az elbíráláshoz szükséges iratok beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. Egyéb esetekben a közlekedési baleset utáni maradandó egészségkárosodás mértéke általában egy év elteltével, legkésőbb azonban 2 évvel a közlekedési baleset után kerülhet megállapításra.<br /> &nbsp;</li> <li>A közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodási szolgáltatások esetében egy biztosítottra vonatkozóan a kifizetett szolgáltatások összesített százalékos mértéke nem haladhatja meg a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeg 100%-át, függetlenül az egészségkárosodást előidéző balesetek, illetve sérülések számától.<br /> &nbsp;</li> <li>A Biztosító szolgáltatása az Általános Feltételek IX. pontjában meghatározottakon kívül nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a közlekedési balesetet a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.<br /> A közlekedési baleset akkor minősül súlyosan gondatlanul okozottnak, ha<br /> <strong>a)</strong>&nbsp;az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, vagy<br /> <strong>b)&nbsp;</strong>az a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben következett be, és mindkét esetben a Biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett, vagy<br /> <strong>c)</strong>&nbsp;az a Biztosított kábító, illetve bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag bódítószerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt, vagy<br /> <strong>d)</strong>&nbsp;a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül végzett.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>A Szerződőnek a biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az Általános Feltételek X/1. pontjában megadottakon kívül az alábbi iratokat kell eljuttatnia a Biztosítóhoz:</strong> <ul> <li>a baleseti sérülést és annak következményeit dokumentáló orvosi igazolások,</li> <li>rendőrségi jegyzőkönyv,</li> <li>üzemi baleset esetén az arról készült jegyzőkönyvet.&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>A jelen balesetbiztosításra az AEGON Csoportos Biztosítások Általános Feltételei érvényesek a fenti kiegészítések mellett.<br /> &nbsp;</strong></li> </ol> </li> </ol> <ul class="letolt"> <li><a href="/lakossagi/aegon_files/Invitel_Kozlekedesi_baleseti_rokkantsag.pdf" target="_blank">Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (pdf formátumban)</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><b>Megrendelné?</b> Jelentkezzen be ügyfélszolgálati fiókjába <a href="/ugyfelszolgalat">itt!</a></p>
Várakozás a rendszerre

Kérem, várjon!