Figyelmeztetés

Kedves Látogató!

Rendszerünk úgy érzékeli, hogy az Ön számítógépén AdBlock, vagy hasonló hirdetésszűrő rendszer működik. Kérjük, hogy a maximális felhasználói élmény érdekében az Invitel felületein történő böngészés ideje alatt kapcsolja ki ezt az alkalmazást, vagy engedélyezze az oldalon megjelenő tartalmakat.

Biztosítás

Balesetből eredő műtétek

 1. Biztosítási esemény
  A biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó és jelen kockázatra is kiterjedő kockázatviselésének hatálya alatt történt balesete következtében a biztosítotton a kockázatviselés hatálya alatt orvos által elvégzett és orvosilag indokolt műtét.
  Jelen biztosítás szempontjából műtéten olyan terápiás célú sebészeti eljárást kell érteni, amelyet kórházban (lásd 3. pont), az érvényes orvos-szakmai szabályok betartásával végeznek és szerepel a mellékelt Műtéti táblázatban felsorolt műtétek, illetve sebészeti beavatkozások között, és a beavatkozás ugyanott nem kerül kizárásra.
  Jelen biztosítási feltételek alkalmazása szempontjából baleset a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosítotton 3 hónapon belül orvosilag indokolt műtétet végeznek. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás nem minősül balesetnek.
  Nem biztosítási esemény az olyan műtét, amelynek szükségessége okozati összefüggésben áll a biztosított testrészeinek, illetve szerveinek a biztosítás hatályba lépését megelőzően már kialakult károsodásával.
   
 2. Biztosítási szolgáltatás
  A Biztosító a műtéteket a biztosítási szolgáltatás szempontjából a mellékelt Műtéti táblázat szerint négy kategóriába - kis, közepes, nagy, kiemelt műtétek - sorolja be.
  A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az adott biztosítottra vonatkozóan műtéti térítést fizet. A műtéti térítés összege a biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó - a baleset időpontjában aktuális Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó - biztosítási összeg. 
  Ha egyazon műtét során ugyanazon testrészen, vagy szerven több sebészeti eljárást végeznek, akkor az adott testrészen, vagy szerven végzett sebészeti eljárások miatt esedékes biztosítási szolgáltatás annak a beavatkozásnak alapján kerül meghatározásra, amely az alkalmazott eljárások közül a legmagasabb térítési kategóriába esik. 
  Ha egyazon műtét során több testrészen, vagy szerven végeznek sebészeti eljárásokat, akkor a biztosítási szolgáltatás az egyes testrészeken, vagy szerveken történt beavatkozások alapján esedékes biztosítási szolgáltatások összege, de nem haladhatja meg a kiemelt műtétekre vonatkozó biztosítási összeget. 
  Ha ugyanazon baleset következtében a balesetet követő egy éven belül több - időben egymástól elkülönült - műtétre kerül sor, úgy az adott baleset miatt végzett műtétekre együttesen kifizethető szolgáltatási összeg nem haladhatja meg a kiemelt műtétekre vonatkozó biztosítási összeg kétszeresét. 
  A Biztosító a szolgáltatás teljesítését a biztosítottnak a Biztosító orvosa által történő felülvizsgálatához kötheti. 
   
 3. A Szerződés alkalmazása szempontjából kórháznak minősülnek az egészségügyi hatóságok által a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően engedélyezett és ilyenként nyilvántartott kórházak, klinikák, amelyek

  • működésének elsődleges célja, hogy diagnosztikus és terápiás, orvosi és ápolási kapacitásokat tartsanak fenn sérült vagy beteg emberek fekvőbeteg-gyógyellátására,
  • állandó orvosi felügyelet és irányítás alatt állnak, és
  • eladataikat folyamatos munkarendben szakképzett ápolószemélyzet bevonásával látják el.
    
 4. A Biztosító szolgáltatása az Általános Feltételek IX. pontjában meghatározottakon kívül nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet a biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.
  A baleset akkor minősül súlyosan gondatlanul okozottnak, ha
  a) az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, vagy
  b) az a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben következett be, és mindkét esetben a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett, vagy
  c) az a Biztosított kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag bódítószerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt, vagy
  d) a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül végzett.
   
 5. A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az Általános Feltételek X/1. pontjában megadottakon kívül az alábbi iratokat kell eljuttatni a Biztosítóhoz:
  • kórházi zárójelentés, illetve egyéb kórházi, orvosi dokumentum, amely igazolja a műtéti beavatkozás baleseti eredetét és tartalmazza annak pontos megnevezését, illetve leírását,
  • a nem magyarországi kórházi ellátás esetén a fentiek hiteles fordítását.
    
 6. A jelen balesetbiztosításra az AEGON Csoportos Biztosítások Általános Feltételei érvényesek a fenti kiegészítések mellett.
   

Megrendelné? Jelentkezzen be ügyfélszolgálati fiókjába itt!

Várakozás a rendszerre

Kérem, várjon!