Számlamagyarázó

Kisvállalati számlamagyarázónk segít Önnek az Inviteltől kapott havi számla megismerésében.

Számlamagyarázó letöltése pdf-ként.

számlamagyarázó

1. Az Invitel bankszámlaszáma: Amennyiben számláját átutalással kívánja rendezni, úgy a számláján feltüntetett bankszámlaszámra teheti meg.

2. Adószám: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott azonosító az Invitel részére.

3. Fogyasztóazonosító: Az Invitelnél vezetett folyószámla-azonosítója, mely alapján a Szolgáltató az előfizető befizetéseit ellenőrzi. Eseti átutalásnál, kérjük, tüntesse fel ezt az azonosítót, csoportos beszedési megbízás esetén a bankjánál ezt az azonosítót szükséges megadni.

4. GIRO azonosító: A bankok ezt használják az Invitel beazonosítására. Csoportos beszedési megbízás esetén ezt az azonosítót is rá kell írnia a megbízási nyomtatványra.

5. Számla sorszáma: Egyedi számlaazonosító szám, mely az Invitel által kibocsátott minden egyes számlán különbözik.

6. Számla kelte: Ez a dátum jelöli a számla szolgáltató általi kiállításának napját. Az adott számla zárása az előző hónap utolsó napján történik meg, így a következő hónap első napja után történt módosítás, korrekció a következő havi számlán szerepel, egy hónappal később.

7. Teljesítés időpontja: Megegyezik a Fizetési határidővel (8. pont).

8. Fizetési határidő: A jelenlegi számla fizetési határidejét jelenti. A fizetendő összegnek a feltüntetett fizetési határidőig jóváírásra kell kerülnie az Invitel számláján. Csekken történő fizetés esetén, kérjük, vegye figyelembe, hogy a befizetés összege legkésőbb a befizetést követő második munkanapon kerül jóváírásra.

9. Fizetési mód: A lehetséges fizetési módok közül a választott mód van itt feltüntetve. Választható csekkes, csoportos beszedéses és egyedi átutalásos fizetési mód. (Javasoljuk a csoportos beszedéses fizetési módot, ebben az esetben nem kell a postán sorban állni, sem az egyedi átutalás dátumára, összegére figyelni.)

10. Vevő neve: Számlafizető neve.

11. Vevő címe: Számlafizető számlázási címe.

12. Vevő adószáma: Számlafizető cég adószáma.

13. Ügyfél-azonosító: Egyedi, 18 számjegyből álló azonosító. Ügyfélszolgálatainkon történő ügyintézés vagy szolgáltatás megrendelése esetén az ügyintéző ezt az azonosítót kéri. Fontos a titkosságát megőrizni, mert visszaélésekre adhat lehetőséget. Javasoljuk, hogy ügyintézés előtt ügyfél-azonosítóját mindig készítse elő, hogy a kiszolgálás gördülékenyebb legyen.

14. Fontos szolgáltatói üzenet: Ez a rész olyan rövid üzenetet tartalmaz, ami fontos változást vagy kedvezményes lehetőséget jelent szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

15. Jelen számla alapján fizetendő: Az adott havi számlatételek összege, a számlakészítés napján fennálló túlfizetéssel csökkentve, esetleges korábbi tartozásait nem tartalmazza.

16. Folyószámla-egyenleg számla előtt: Ha ennek a sornak az értéke negatív, túlfizetése van nálunk, így ez az összeg az aktuális számla végértékét csökkenti, ennyivel kell kevesebbet fizetni. Ha a „Folyószámla-egyenleg számla előtt” sor értéke pozitív, tartozása van felénk, ez esetben kérjük, szíveskedjen azt mielőbb kiegyenlíteni.

17. Folyószámla-egyenleg számla után: Ebben a sorban szerepel a jelenlegi számla végösszege, és az ez előtti ki nem fizetett számlák fizetendő díja.

18. Eht tájékoztatás: Számlabefizetési határidővel, valamint a határidő elmulasztásának következményeivel kapcsolatos kötelező tájékoztatás, amelynek feltüntetése minden számlán az Invitel kötelezettsége.

19. Előfizetési díjak / kedvezmények: A megrendelt díjcsomag havi díja és kedvezménye. Díjcsomag havi díj – díjcsomagkedvezmény = fizetendő havi díj.

20. Kiegészítő szolgáltatások/kedvezmények: A díjcsomagjához tartozó és a megrendelt kiegészítő szolgáltatások, opciók havi díjai és kedvezményei. Opció havi díj - Opció kedvezmény = Fizetendő havi díj az adott opcióért. Ha a fizetendő havi díj 0 Ft, akkor Ön díjmentesen veszi igénybe az adott opciót, kiegészítő szolgáltatást.

21. Forgalmi díjak: A feltüntetett időszakban folytatott telefonbeszélgetéseinek díja hívásirányonként.

22. Havidíj-kedvezmény: Két típusú szolgáltatás vásárlása esetén 20%-os, három típusú Profi szolgáltatás választása esetén 30%-os havidíj-kedvezményben részesül.

23. Forgalmi díjak összesen: A feltüntetett időszakban folytatott telefonbeszélgetéseinek díja összesen. Ebből kerülnek levonásra azok a telefonra vonatkozó forgalmi kedvezmények, amelyeket a megrendelt csomag tartalmaz.

24. Forgalmi kedv. – csomagban foglalt lebeszélhetőség: A megrendelt csomaghoz tartozó telefonos forgalmi kedvezmények. Csak akkor jelenik meg, ha a megrendelt díjcsomag tartalmaz ilyen kedvezményt.

25. Megnevezés: A díjcsomagban szereplő szolgáltatás(ok), kiegészítő opció(k), kedvezmény(ek) azonosító kódja vagy megnevezése.

26. SZJ szám: Az igénybe vett szolgáltatások KSH által összeállított Szolgáltatások jegyzéke szerinti azonosító száma.

27. Számlázási időszak: A naptári hónap első nap 0.00 órájától az utolsó nap 24.00 órájáig tart. Az Invitel számlázási gyakorlatában az első – általában nem teljes hónapra vonatkozó – havi díjat és a megrendelt díjköteles szolgáltatások értékét az első számlán tüntetjük fel.

28. Mennyiség: Az igénybe vett szolgáltatás(ok), kiegészítő opció(k), kedvezmény(ek) alapértelmezett mennyiségi egységei.

29. Egységár: Az igénybe vett szolgáltatás(ok), kiegészítő opció(k), kedvezmény(ek) egy egységre vetített nettó ára.

30. Áfa%: Az általános forgalmi adó (áfa) kulcs számlázott tételsoronként, a sorra vonatkozó dátum szerinti aktuális áfa mértéke.

31. Nettó (Ft): Nettó fizetendő díj.

32. Áfa (Ft): A fizetendő áfa mértéke.

33. Fizetendő (Ft): Az áfával növelt fizetendő díj.