FTTH területen elérhető szolgáltatások

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat
NET 15M NET 30M NET 60M NET 100M NET 150M
Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 15,00 30,00 60,00 100,00 150,00
Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 10,00 20,00 30,00 60,00
Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 7,50 15,00 30,00 50,00 60,00
Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s) 7,50 15,00 30,00 50,00 60,00
Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s) 7,50 15,00 30,00 50,00 60,00
Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00
Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s) 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00
Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s) 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00
Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan
Túlforgalmazás kezelése - - - - -
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége van van van van van
Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés igénybe vehető -
VoIP igénybe vehető -
Chat alkalmazások igénybe vehető -
Közösségi oldalak igénybe vehető -
Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető -
Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető -
Online TV igénybe vehető -
Egyéb - -
További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben
Kínált letöltési sebesség
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa[1]
Kínált feltöltési sebesség
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa[2]
Garantált letöltési sebesség
az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[3]
Garantált feltöltési sebesség
az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[4]
Csomagban foglalt adatforgalom
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, melyet vagy le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg
Túlforgalmazás kezelése
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés
Hozzáférés több saját eszközön való megosztási lehetősége
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e (pl. igen/nem)
Felhasználási módok
  • VoIP
  • Chat alkalmazások
  • Közösségi oldalak
  • Fájlcserélő alkalmazások
  • Videómegosztó alkalmazások
  • Egyéb

az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi típus (pl. Facebook, Twitter…stb.), amelyhez feltétel kapcsolódhat

[1] az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján
[2] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján
[3] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján
[4] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján