Igénylőlap Internet domain delegálás igényléséhez

A kötelező mezők csillaggal jelölve. Egy igénylőlapon egy domain kérhető.

Amennyiben a domain nevet valamilyen internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásaként regisztrálja, kérjük adja meg az internet szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét, valamint a szerződés azonosítóját (számát) az Igénylő beazonosíthatósága érdekében.

Amennyiben nem rendelkezik a domain név delegálásra vonatkozó szerződéssel, az Invitel Zrt.-től megrendelheti az űrlap kitöltése után a szerződés nyomtatás funkció kiválasztásával. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.

Szerződéses viszony nélkül a domain delegálás-igénylést az Invitel Zrt. mint regisztrátor visszautasítja.

Igényelt domain adatai

Zónafelelős adatai

DNS szerverek adatai

Az igénylőt kitöltve szíveskedjék elküldeni a 061/880-0099-es faxszámra.

1.) Tájékoztatás a szerződéskötésről:
Az űrlap megfelelő kitöltésével és rögzítésével az Igénylő Szerződést köt a Szolgáltatóval domain név delegálás ügyintézése valamint annak képviselete tárgyában. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.
A „Domain név regisztráció és karbantartás” (továbbiakban: Szolgáltatás) valamint a „Domain név szerver (DNS) szolgáltatás” aktuális díjszabását az Invitel Zrt. üzleti előfizetőknek nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásaira vonatkozó Általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) 2.1 sz. melléklete (Díjszabás) tartalmazza.

2.) Tájékoztatás az igénylésről:
A kitöltés után kinyomtatott és aláírt Szerződést és az Igénylőlapot, valamint a csatolandó dokumentumokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatára kell eljuttatni, vagy FAX-on elküldeni a 061/880-0099 faxszámra. A leadott igénylésekről a Szolgáltató 1444-es telefonszámon hívható ügyfélszolgálatán ad tájékoztatást.
Csatolandó dokumentumok:
- Magánszemély (egyéni előfizető) esetén: ha nem saját maga jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Cég / egyéb szervezet Igénylő esetén: 30 napnál nem régebbi cégjegyzék kivonata (annak másolata, amely az előfizetői szerződéshez is csatolásra került), valamint ha nem az aláírásra jogosult jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Domain átruházás esetén a Domain használó (átadó) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata.
A Szolgáltató a formai, tartalmi és műszaki követelményeknek megfelelő igénylést az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) Domainregisztrációs Szabályzata alapján regisztrálja a Nyilvántartónál a benyújtásától (Igénylőlap kitöltése és a szükséges dokumentumok beérkezésétől) számított 1 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatóhoz való beérkezés sorrendjében. A hibásan kitöltött vagy a rendszerben már létező Domain névre beadott igénylést a Szolgáltató visszautasítja.
Domainregisztrációs szabályzat elérhetősége: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Amennyiben a domain név szabad, valamint az igénylés megfelelő, akkor az ellenőrzést követően a domain név az Igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
Az Igénylő vagy költségviselője vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatási díjakat a Szolgáltató vagy viszontszolgáltató partnere számlája ellenében a megadott határidőig megfizeti.
A díjfizetés elmaradása és lejárt díjtartozás esetén, amennyiben az Igénylő felszólítás ellenére sem rendezi, a Szolgáltató jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani és a domain név delegálás fenntartását és ügyintézését megszüntetni. A Szolgáltatót az ebből eredő károkért kizárólag felróhatósága mértékében terheli.

Amennyiben nincs Adobe Acrobat Readere a .pdf domain igénylő file megtekintéséhez, itt letöltheti: Get Acrobat Reader

A kötelező mezők csillaggal jelölve. Egy igénylőlapon egy domain kérhető.

Amennyiben a domain nevet valamilyen internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásaként regisztrálja, kérjük adja meg az internet szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét, valamint a szerződés azonosítóját (számát) az Igénylő beazonosíthatósága érdekében.

Amennyiben nem rendelkezik a domain név delegálásra vonatkozó szerződéssel, az Invitel Zrt.-től megrendelheti az űrlap kitöltése után a szerződés nyomtatás funkció kiválasztásával. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.

Szerződéses viszony nélkül a domain delegálás-igénylést az Invitel Zrt. mint regisztrátor visszautasítja.

Az igénylőt kitöltve szíveskedjék elküldeni a 061/880-0099-es faxszámra.

1.) Tájékoztatás a szerződéskötésről:
Az űrlap megfelelő kitöltésével és rögzítésével az Igénylő Szerződést köt a Szolgáltatóval domain név delegálás ügyintézése valamint annak képviselete tárgyában. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.
A „Domain név regisztráció és karbantartás” (továbbiakban: Szolgáltatás) valamint a „Domain név szerver (DNS) szolgáltatás” aktuális díjszabását az Invitel Zrt. üzleti előfizetőknek nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásaira vonatkozó Általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) 2.1 sz. melléklete (Díjszabás) tartalmazza.

2.) Tájékoztatás az igénylésről:
A kitöltés után kinyomtatott és aláírt Szerződést és az Igénylőlapot, valamint a csatolandó dokumentumokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatára kell eljuttatni, vagy FAX-on elküldeni a 061/880-0099 faxszámra. A leadott igénylésekről a Szolgáltató 1444-es telefonszámon hívható ügyfélszolgálatán ad tájékoztatást.
Csatolandó dokumentumok:
- Magánszemély (egyéni előfizető) esetén: ha nem saját maga jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Cég / egyéb szervezet Igénylő esetén: 30 napnál nem régebbi cégjegyzék kivonata (annak másolata, amely az előfizetői szerződéshez is csatolásra került), valamint ha nem az aláírásra jogosult jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Domain átruházás esetén a Domain használó (átadó) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata.
A Szolgáltató a formai, tartalmi és műszaki követelményeknek megfelelő igénylést az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) Domainregisztrációs Szabályzata alapján regisztrálja a Nyilvántartónál a benyújtásától (Igénylőlap kitöltése és a szükséges dokumentumok beérkezésétől) számított 1 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatóhoz való beérkezés sorrendjében. A hibásan kitöltött vagy a rendszerben már létező Domain névre beadott igénylést a Szolgáltató visszautasítja.
Domainregisztrációs szabályzat elérhetősége: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Amennyiben a domain név szabad, valamint az igénylés megfelelő, akkor az ellenőrzést követően a domain név az Igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
Az Igénylő vagy költségviselője vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatási díjakat a Szolgáltató vagy viszontszolgáltató partnere számlája ellenében a megadott határidőig megfizeti.
A díjfizetés elmaradása és lejárt díjtartozás esetén, amennyiben az Igénylő felszólítás ellenére sem rendezi, a Szolgáltató jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani és a domain név delegálás fenntartását és ügyintézését megszüntetni. A Szolgáltatót az ebből eredő károkért kizárólag felróhatósága mértékében terheli.

Amennyiben nincs Adobe Acrobat Readere a .pdf domain igénylő file megtekintéséhez, itt letöltheti: Get Acrobat Reader

Vállalatok országszerte, akik minket választottak

Testre szabott, egyedi megoldások

Nem talált még megoldást a problémájára?

Az Invitel széleskörű termékportfóliója, fejlett infrastruktúrája és képzett szakemberei segítségével bármilyen egyedi igényét teljesíti!

Segítségre van szüksége?

1444-es hívószámunkon kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

Ügyfélszolgálatunk hétköznap 8:00-18:00 óra között várja hívását.

Hívjon minket bátran!

Kérem várjon!

A cím módosításával törli az eddig kosárba tett szolgáltatásokat és termékeket.

Cím módosítása
Mégse